EN
联系我们
contact us
浙江西子势必锐航空工业有限公司

Xizi Spirit Aerospace Industry (Zhejiang) Ltd.

地址:中国杭州大江东产业聚集区新垦路277号,311222
电话:86-571-82929535
传真:86-571-86984937

沈阳西子航空产业有限公司

Shenyang Xizi Aviation Industry Co. Ltd.

地 址:中国沈阳市沈北新区沈北路76-33B,110136
电话:86-24-89794025
传真:86-24-89794163

西子联合控股有限公司

P 86-571-85166111
E xiziuhc@xiziuhc.com

杭州庆春东路1-1号西子联合大厦